Programma Precisielandbouw (PPL)

Sinds 2007 zijn we bezig met het integreren van precisielandbouw op ons bedrijf. Medio 2009 hoorden we van het Programma Precisie Landbouw en we nemen daar vanaf de start in 2010 enthousiast aan deel.
 
           
             
 PPL is opgedeeld in de onderstaande paragrafen. Klik op de titel om naar de paragraaf te gaan.
 
Wat is PPL?                                 
PPL staat voor Programma Precisie Landbouw. PPL is een samenwerking tussen het landbouwbedrijfsleven en het ministerie van EL&I (Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie.)
 
Het doel van PPL is: door ontwikkeling en toepassing van precisielandbouwtechnieken inspelen op specifieke lokale omstandigheden binnen bedrijven en percelen. 
 
Door met deze plaatsspecifieke omstandigheden rekening te houden en daar op het juiste tijdstip op in te spelen kan een optimale efficiency van gebruikte meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, brandstof en water worden gerealiseerd.
 
Ook levert PPL een bijdrage aan een kostenefficiëntere productie en soms zelfs productverbetering. Met PPL wordt een bijdrage geleverd aan de algemene duurzaamheiddoelstellingen, namelijk besparing van fossiele brandstoffen en terugdringing van broeikasgassen.
 
Hoe werkt PPL?
Initiatiefnemers werken aan innovatieve en kansrijke werkplannen waar men zelf in investeert. Er worden dus kennis, praktische methoden en technieken ontwikkeld binnen de precisielandbouw waar uiteindelijk de gehele sector gebruik van kan maken.
 
De keuze van de werkplannen is ingedeeld in drie thema’s namelijk:
        1.    Controlled Trafic Farming:
Hierin wordt gewerkt aan GPS-navigatie op de akker voor o.a. de toepassing bij bemesting en gewasbescherming.
        2.    Bemesting:
In het thema bemesting wordt gewerkt aan het op de juiste plaats en tijd toepassen van meststoffen. Ook wordt er manier ontwikkeld om bemesting toe te dienen op basis van sensing data.
        3.    Gewasbescherming:
Binnen het thema gewasbescherming is er o.a. een werkplan gericht op het wieden van onkruid tussen en in de rij. Een ander plan is gericht op een techniek voor plaatsspecifieke detectie en beheersing van ziekten en plagen.
 
In het onderstaande figuur is goed te zien wat het algemene doel is van het Programma Precisie Landbouw. De doelen van bedrijven en overheid zijn verweven met elkaar.
 
 
  

Financiering

Bedrijven die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het programma dienen een werkplan te maken waarin staat wat hun ideeën zijn op het gebied van precisielandbouw. Initiatiefnemers dienen zelf eerst zelf te investeren op het gebied van precisielandbouw. Deze investeringen staan in het werkplan.
 
Na goedkeuring van het werkplan kun je een ontwikkelverzoek indienen. Elke initiatiefnemer kan miles sparen (budget van EL&I) dit budget is gelijk aan het geïnvesteerde werkplan. Het budget dat de initiatiefnemer ontvangt is 50% van het geïnvesteerde werkplan. Daarnaast kun je een overstijgend ontwikkelverzoek indienen die je samen met andere initiatiefnemers uitvoert. Hiervoor ontvangen de betrokken partijen 25% van het budget van het ontwikkelverzoek. Kort gezegd, wat de initiatiefnemers erin steken, dat steekt de overheid er ook in.
 
Looptijd en Tranches
Het PPL heeft een looptijd van 4 jaar (2010 t/m 2013) en is opgedeeld in 3 tranches die ieder een looptijd hebben van ongeveer 1.5 jaar. Iedere tranche is een afzonderlijk programma waarin initiatiefnemers hun initiatieven uitwerken.
 
 
PPL bij van den Borne?
Wij zijn vanaf het begin betrokken bij PPL. De eerste tranche is reeds afgesloten en we zijn nu begonnen aan tranche 2 die loopt tot eind 2011. Hieronder worden tranche 1 en 2 verder toegelicht.
 
Tranche 1
In samenwerking met de bedrijven TTW, BLGG, WUR, Basfood, Dacom, Terrasphere, Damman en Müller is het ontwikkelverzoek van tranche 1 tot stand gekomen.
 
Onderwerpen tranche 1:
 
·         Vergeleken van verschillende close sensing sensoren die op de Damman spuit gemonteerd zijn;
·         Close sensing data vergeleken met remote sensing data.
 
Tranche 2
In tranche 2 worden de volgende onderwerpen op ons bedrijf verder uitgewerkt.
 
Onderwerpen tranche 2:
 
   Data Management en CO2 balans:
 • Data management verbeteren/makkelijker bewerkbaar maken;
 • Precisielandbouw Carbon Footprint opstellen voor ons bedrijf;
 • Vergelijken ten opzichte van de gangbare aardappelteelt;
 • Resultaten Carbon Footprint openbaar maken via de website en presentaties.
 
   Variabel spuiten per dop:
 • Variabel bemesten en bespuiten in één werkgang;
 • Aansturing op dopniveau op overlap en dosering;
 • Dosering via datakaarten en/of sensoren;
 • Aansturing via ISO11783.
 
   Vegetatie meten met vliegtuig:
 • Vegetatiekaarten maken doormiddel van een UAV (Unmanned Aerial Vehicle);
 • Alternatief voor Remote en Close Sensing;
 • Geen hinder van wolken.
 
       
 

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD