Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen

In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 Brabant 2014-2020, betreffende maatregel:

Een systeem voor het gericht emissiearm, in de juiste dosering zonder overlapping in de bodem toedienen van vloeibare stikstofhoudende meststoffen. Systemen voor het meten van het stikstofgehalte van de toegediende mest met NIR indien dit meteen wordt door vertaald in het doseren.

Op deze manier wordt er per oppervlakte eenheid van de bodem minder bemest en dus minder nitraat naar de onderlagen van de bodem en het grond- en oppervlaktewater uitgespoeld.
SAMENVATTING

Door het maken van bodemkaarten weten we de mineralen samenstelling van de bodem. (Activiteit 1). Door het samenstellen van deze data kunnen we gebieden markeren die mogelijk minder stikstof nodig hebben. (Activiteit 2). Doordat we bij mest toedienen en met de NIRS direct het stikstofgehalte meten (Activiteit 3 en 4) kunnen we in een later stadium analyseren wat het effect is geweest van de dosering in combinatie met big data. 
 
Zo leren we de bodem beter kennen om minder meststoffen toe te voegen en waar de software aangeeft meer meststof toe te dienen. Op deze manier wordt er per oppervlakte eenheid van de bodem minder bemest en dus minder nitraat naar de onderlagen van de bodem en het grond- en oppervlaktewater uitgespoeld. Verder zijn de toedieningstechnieken emissiearm in de lucht.

We hebben gekozen om op 5 proefvelden variabele bemesting toe te passen om te onderzoeken wat het effect is van verschillende interventies.
 
Proefvelden A-D zijn aardappelen, proefveld E is mais. In totaal 60Ha.

Proefveld A Making sense 13Ha: stroken bemesten met verschillende dozeringen rundveedrijfmest. Gemeten met NIRS op NPK. Bij poten met rijenbemestingvloeibare kunstmest strook 70L toevoegen.

Proefveld B Voor huis tegen bos12Ha : Gehele perceel bemest met 40 kuub rundveedrijfmest, Nirs metingen op N,P,K,OS per vracht. Daarna bij poten proef aangelegd met rijenbemesting in zowel lage als hoge geleidbaarheid

Proefveld C vabor 13 Ha :  Variabel bemestings proef exact volgens geleidbaarheid vanbodemkaarten. Op een strook toegepast (hoge geleiding =hoog opbrengstpotentie = meer kunstmest in de rij
 
Proefveld D Van gompel herdersdreef 12Ha: Variabel bemestings proef met variatie bemesting op dezelfde geleidbaarheid. Een strook toegepast (hoge geleiding =hoog opbrengstpotentie = kortere plantafstand = meer kunstmest in de rij) 2de stook toegepast inversted (hoge geleiding =hoog opbrengstpotentie = ruimer plantafstand = minder kunstmest in de rij)
 
Proefveld E blokseschuur tegen moer 10 Ha: Maisveld, sturen op fosfaat. Dit veld was aanvankelijk bedoeld voor suikerbieten, uiteindelijk hebben we er maïs op ingezaaid. Voor het onderzoek maakt dit geen verschil. Aangestuurd op 50 kg\N per ha.

Uit de opbrengstenkaarten halen we al positieve resultaten. 

Het project is afgerond, het onderzoek naar precisiebemesting gaat door. 


 

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD