HigHtecH sensing

Onder de naam Akkerbouw 2.0 hightech sensing zetten ZLTO, DLV Plant en het ZAJK een nieuw project op. Hierbinnen wordt gebruik gemaakt van de nieuwste meettechnieken, waaronder remote sensing om in- en output kosten te beheren.
Er zijn steeds meer hightech toepassingen beschikbaar voor de landbouw, waaronder remote sensing. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld satellieten, vliegtuigen en drones om zaken als mineralen, vocht en gewas te meten. Zeeland kent door zijn krekenlandschap een enorme diversiteit aan grondsoorten waardoor akkerbouwers in deze provincie uitermate geschikt zijn als testkandidaten. Akkerbouwers die mee willen werken moeten wel aardappelen als hoofdgewas hebben.
Door gebruik te maken van precisielandbouw wil het project de inputkosten, van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen, en output kosten, de opbrengst, beter gaan beheren en herkennen. De techniek hiervoor is beschikbaar, maar in de praktijk niet of nauwelijks nog toegepast. Een van de technieken is plaatsspecifieke toediening. Binnen de projectgroep kunnen telers ervaringen uitwisselen met collega’s en bedrijven uit andere regio’s.
Bij iedere deelnemer worden twee percelen geselecteerd die twee seizoenen lang, in 2014 en 2015, constant in beeld worden gebracht. De verzamelde beelden en data worden geanalyseerd en vergeleken met bestaande onderzoeken. Hieruit volgt een plan van aanpak voor bijvoorbeeld de bemesting, structuurverbetering of vochtvoorziening. 

Bron: http://www.boerenbusiness.nl/artikel/item/10841868/Zeeuwse-aardappeltelers-starten-met-remote-sensing
 

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD