Grondbewerking met GPS

Voordat er met grondbewerking wordt gestart wordt er aan de hand van de bodemscan de volgorde bepaald waarin de percelen optimaal bewerkt kunnen worden. Wanneer een werktuig handmatig bestuurd wordt, vindt er altijd onnodig overlap en onderlap plaats. Er zijn dus plaatsen op het perceel die twee keer bewerkt zijn, en er zijn plaatsen die niet bewerkt zijn. Een dubbele bewerking zorgt voor extra slijtage aan machines, extra brandstofverbruik, extra loonkosten en andere onnodige kosten. Door het toepassen van GPS wordt het over en onderlap, en dus ook onnodige kosten, tot een minimum beperkt. Vrijwel alle tractoren bij Van den Borne zijn uitgerust met een RTK-GPS systeem. RTK-GPS is een autopilot systeem dat een tractor of werktuig vol automatisch kan besturen door middel van GPS-signalen via het mobiele netwerk. Het normale stuursysteem van de tractor wordt daarbij onderbroken omdat er een hydraulisch ventiel tussen geplaatst is. Dit hydraulisch ventiel wordt aangestuurd door de computer van het RTK-GPS systeem. Op het bedieningspaneel dat gekoppeld is aan de computer kunnen rechte lijnen of contouren worden ingesteld. Deze lijnen herhalen zich elke werkbreedte opnieuw om op die manier een minimale overlap te realiseren. Minimale overlap zorgt voor besparing op brandstof, tijd en slijtage van de machines.Op de foto's hieronder is te zien hoe met behulp van GPS kaarsrecht en zonder over en onderlap wordt gewerkt op ons bedrijf.

 
 
Daarnaast kan er door middel van automatische besturing dag en nacht met hoge precisie gewerkt worden. De nauwkeurigheid van RTK-GPS ligt tussen de 2 á 5 cm afhankelijk van het soort GPS-signaal dat ontvangen kan worden. Het RTK-GPS systeem wordt gebruikt tijdens het bewerken van de grond, plant en zaaien, bespuitingen, bemesten en oogsten. In de figuren hierboven zijn twee trekkers weergegeven die frees en ploeg werkzaamheden verrichten. Beide trekkers worden automatisch bestuurd door een RTK-GPS systeem, waardoor er met beide machines efficiënter gewerkt kan worden.

Tijdens de bodembewerking worden trekkrachtmetingen gedaan en opgeslagen. Dit gebeurt tijdens het ploegen en cultiveren en wordt gebruikt om de bodemverdichting in kaart te brengen. Dit kan vervolgens weer gebruikt worden om de bodem te verbeteren in de volgende jaren. Hieronder is een voorbeeld van een weerstandskaart weergegeven.  
(weerstandskaart)