Stap 16: Groenbemesters

Na de teelt is het belangrijk het bodemleven te blijven voorzien van voedsel. Om voedsel voor het bodemleven te voorzien worden er groenbemesters gezaaid. Naast voedsel hebben groenbemesters ook een positief effect op de bodemstructuur. Om groenbemesters op een efficiënte manier te zaaien hebben we geïnvesteerd in een woel, spit en zaaicombinatie van 6 meter breed.

Voor het zaaien van de juiste groenbemester hebben we verschillende proeven uitgevoerd waarna we besloten hebben een eigen mengsel samen te stellen. Door een mengsel te zaaien wordt het bodemleven zoveel mogelijk in stand gehouden en komt het de structuur van de grond ten goede. Door de groenbemester in de winter te laten groeien heeft het bodemleven ook in de wintermaanden voedsel om te overleven. Met een groenbemester wordt het bodemleven dus gestimuleerd in leven te blijven waardoor er een weerbare bodem wordt gerealiseerd.

In het voorjaar wordt de groenbemester ingewerkt om de percelen klaar te maken voor een volgend teeltseizoen. Voordat de groenbemsters worden ingewerkt worden het materiaal eerst verkleind d.m.v. een klepelmachine en een frees. Hierna wordt de groenbemester ingewerkt d.m.v. een spitmachine of de ploeg. Met het inwerken worden de plantenresten ingewerkt waardoor het perceel gereed is voor een volgend teeltseizoen.

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD