Stap 5: Grondbewerking

Voordat er met grondbewerking wordt gestart wordt er aan de hand van de bodemscan de volgorde bepaald waarin de percelen optimaal bewerkt kunnen worden. Wanneer een werktuig handmatig bestuurd wordt, vindt er altijd onnodig overlap plaats. Er zijn dus plaatsen op het perceel die twee keer bewerkt zijn. Een dubbele bewerking zorgt voor extra slijtage aan machines, extra brandstofverbruik, extra loonkosten en andere onnodige kosten. Door het toepassen van GPS wordt het overlap, en dus ook onnodige kosten, tot een minimum beperkt. Zo zijn alle tractoren bij Van den Borne uitgerust met een RTK-GPS systeem. RTK-GPS is een autopilot systeem dat een tractor of werktuig vol automatisch kan besturen door middel van GPS-signalen via het mobiele netwerk. Het normale stuursysteem van de tractor wordt daarbij onderbroken omdat er een hydraulisch ventiel tussen geplaatst is. Dit hydraulisch ventiel wordt aangestuurd door de computer van het RTK-GPS systeem. Op het bedieningspaneel dat gekoppeld is aan de computer kunnen rechte lijnen of contouren worden ingesteld. Deze lijnen herhalen zich elke werkbreedte opnieuw om op die manier een minimale overlap te realiseren. Minimale overlap zorgt voor besparing op brandstof, tijd en slijtage van de machines. Op de foto's hieronder is te zien hoe met behulp van GPS kaarsrecht en zonder overlap wordt gewerkt op ons bedrijf. Daarnaast kan er door middel van automatische besturing dag en nacht met hoge precisie gewerkt worden. De nauwkeurigheid van RTK-GPS ligt tussen de 2 á 5 cm afhankelijk van het soort GPS-signaal dat ontvangen kan worden. Het RTK-GPS systeem wordt gebruikt tijdens het bewerken van de grond, plant en zaaien, bespuitingen, bemesten en oogsten.

Tijdens de bodembewerking wordt het dieselverbruik en de trekweerstand van de tractor opgeslagen. Dit gebeurt bij alle grondbewerkingen zoals tijdens het ploegen, frezen, spitten en cultiveren en wordt gebruikt om de bodemverdichting in kaart te brengen. Dit kan vervolgens weer gebruikt worden om de bodem te verbeteren in de volgende jaren. Ook kan hierdoor de kosten van een bewerking berekend worden. Hieronder is een voorbeeld van een dieselverbruik kaart weergegeven. 

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD