Stap 3: Rijpaden berekenen

Een rijpad is het pad op een perceel waar de machines rijden om alle bewerkingen uit te voeren. Tijdens de bewerkingen worden de rijpaden verdicht, dit kost opbrengst. Het is dus belangrijk om de paden zo efficiënt mogelijk in te delen, rekening houdend met de verschillende werkbreedtes en secties van de werktuigen. Om dit zo efficiënt mogelijk te doen, kunnen telers hun percelen optimaal indelen met behulp van GPS-technieken. Het GPS-systeem is een techniek om een tractor rechte en/of kromme lijnen te laten rijden. Deze werklijnen zorgen voor tijdbesparing en vermijden overlap en overlap van de te bewerken percelen. In dit systeem kunnen de teeltvrije zones naast de sloten worden ingetekend, zodat de minimaal toegestane afstand tussen het gewas en de sloot wordt aangehouden. De telers kunnen deze rijpaden op rustige dagen via de computer intekenen op kaarten van de percelen. Op drukke dagen bespaart het de teler tijd, omdat de rijpaden niet meer uitgemeten en uitgezet hoeven te worden. Deze rijpaden worden in het GPS-systeem opgeslagen zodat de tractor/chauffeur weet hoe de rijpaden liggen. Omdat het programma de percelen op de efficiënts mogelijke manier indeelt kan het voorkomen dat percelen worden opgesplitst in verschillende rijrichtingen. In de afbeelding hieronder is een voorbeeld te zien van de berekenende rijpaden d.m.v. het programma 365 Farmnet. Hieronder is ook te zien hoe  bij een extreem lastig perceel (met  verschillende schuine kanten, veel hoeken en een elektriciteitsmast in het midden) de rijpaden berekend en ingetekend worden. Het berekenen van de rijpaden is ook belangrijk voor de navigatie binnen een perceel. Scherpe bochten willen we liever niet nemen omdat we daarmee veel gewas beschadigen bij het terugsteken.

 
 

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD