Stap 10: Beregenen

Op het bedrijf van van den Borne aardappelen wordt beregend omdat de aardappels geteeld worden op zandgrond die erg droogte gevoelig is. Door beregening wordt het tekort aan vocht aangevuld en kan de plant optimaal groeien. Om dit op een zo efficiënt mogelijke manier te doen wordt er gebruikt gemaakt van twee verschillende technieken: Bodemvochtsensoren die het moment van beregenen bepalen en een besturingsprogramma dat het mogelijk maakt binnen perceelsgrenzen en met een variabele oprolsnelheid te beregenen.

Bodemvochtsensoren:
Bodemvochtsensoren zijn er in alle soorten en maten, bij Van den Borne aardappelen maken we onder andere gebruik van de bodemvochtsensoren van Dacom. Deze meten op het bodemvocht op verschillende dieptes in de bodem. De bodemvochtsensoren die een te lage waarde van bodemvocht aangeven worden in Dacom weergegeven zodat deze percelen beregend kunnen worden.


Dacom past de TerraSen Pro sensoren toe, die meten tot 60 cm diepte per iedere 10 cm de vochttoestand van de bodem. De sensoren zenden een radiografisch signaal uit dat wordt weerkaatst door het bodemwater. Aan de hand van de tijd die het signaal nodig heeft om weerkaatst te worden, en aan de hand van de sterkte van het teruggekeerde signaal kan de hoeveelheid bodemvocht bepaald worden. De sensoren zijn gekoppeld aan een weerstation die de neerslag, windsnelheid en straling meet. Al deze gegevens worden via basisstations automatisch doorgestuurd. Hiermee kan het beregeningsmoment nauwkeurig bepaald worden. Door deze methodiek toe te passen beginnen en stoppen we eerder dan voorheen. De waterhoeveelheden zijn per toepassing kleiner geworden, het aantal beregeningsbeurten is groter geworden. De opbrengst is met 15 to 20% gestegen ten opzichte van een normaal beregeningsregime.

Raindancer
Raindancer is een fleet management programma dat zich richt op het beregenen. Raindancer geeft een overzicht van alle haspels die er momenteel op uw bedrijf lopen met actuele informatie. Zo geeft het programma weer waar een haspel zich bevindt, wanneer deze binnen is, hoeveel druk hij heeft, enz. Daarnaast is er ook informatie beschikbaar over de percelen die de laatste tijd beregend zijn. De mogelijkheden met het programma zijn:

  • Overzicht van de haspels op het bedrijf
  • Actuele informatie haspels
  • Melden van storingen
  • Omzetplanning
  • Een afstandsbediening van de haspel

Om dit mogelijk te maken wordt er GPS module op de haspel geplaatst zodat de locatie van het sproeikanon van de haspel altijd bekent is. Dit maakt het ook mogelijk om perceelsgrenzen in Raindancer te laden. Doordat de locatie van het kanon en de perceelsgrenzen bekend zijn kan de hoek waarin het kanon spuit automatisch worden aangepast zodat al het water binnen de perceelsgrenzen gegeven wordt. Ook kan de oprolsnelheid van het haspel variabel worden ingesteld op basis van het ingestelde aantal millimeters dat beregend dient te worden. Dit maakt het mogelijk om op de werkbreedte van de haspel variabel te kunnen beregenen. Hieronder is het besturingssysteem van een haspel weergegeven hiermee kan de haspel vanaf de telefoon of computer op afstand bestuurd worden.


 

 
 

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD