Stap 13: Oogsten

Bij het oogsten van de aardappelen wordt er veel informatie over het geoogste product verzameld. Het doel is hierbij om te weten hoeveel aardappels, met hoeveel tarra en met welke kwaliteit van verschillende delen binnen een perceel komen. Hiervoor gebruikt Van den Borne aardappelen 2 verschillende technieken: een opbrengstmeting en een hyper spectrale camera om de kwaliteit te beoordelen.

Opbrengstmeting:
De opbrengstmeting is als het waren de basis van de precisielandbouw. Het doel van opbrengstmeting is om meer inzicht te krijgen in de opbrengstvariaties van percelen. Aan de hand van de opbrengstmetingen op de aardappeloogstmachine maken wij een opbrengstkaart per perceel. Deze kunnen we vergelijken met andere datakaarten die we verkregen hebben uit alles wat wij doen met precisielandbouw. Met behulp van deze datakaarten kunnen wij de opbrengstpotentie van de aardappelen bepalen. Daarnaast kunnen opbrengstkaarten gebruikt worden om plaats specifieke teelthandelingen te evalueren en te plannen. In de afbeelding hieronder is een voorbeeld van een opbrengstkaart te zien hierin geeft de blauwe kleur de hoogste opbrengst weer en de rode kleur de laagste opbrengst. Daarnaast is ook de weegsensor die op de lopende band naar de voorraadbunker gemonteerd is.Hyper spectrale camera:
Er zijn niet alleen weegsensoren op de oogstmachine gemonteerd, maar ook hyperspectrale camera's. Met behulp van deze hyperspectrale  camera's kan realtime tarra bepaald worden. Daarnaast meten de camera's hoeveel % stenen/kluiten/grond er in de massastroom aanwezig is. Verder kan er met deze camera's gemeten worden welke sorteringsmaten aardappelen in de massastroom zitten. De camera's communiceren deze data naar de Yield Master PRO en deze vertaalt de data naar plaats specifieke data. De reden dat wij gebruik maken van deze camera's is omdat we met behulp van weegsensoren de bruto-opbrengst kunnen bepalen. Maar we zijn vooral geïnteresseerd in de netto-opbrengst dus als we de hoeveelheid tarra weten kunnen we de netto-opbrengst berekenen. Hieronder is een afbeelding geplaatst waar de camerabeelden van de hyperspectrale camera zijn weergegeven.


 

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD