Stap 1: Percelen in kaart brengen

Vroeger toen boerderijen nog kleiner waren en telers nog van elke zone in een perceel afwisten wat het opbrengstpotentieel was hielden veel telers nog alles bij in een agenda zodat ze het jaar erna als ze iets opmerkelijks in een gewas zagen terug konden kijken wat hier gebeurd is. Het rode boekje van Van den Borne aardappels is in de afbeeldingen hieronder te zien. Hierin is te zien dat de opa van Jacob iedere dag opschreef wat hij gedaan heeft en wat hem daarbij is opgevallen. Doordat bedrijven groter zijn geworden is dit bijna niet meer te doen en wordt het dus ook nauwelijks meer gedaan. Door middel van de percelen in kaart te brengen aan de hand van een management programma kan dit boekje weer op een digitale en geautomatiseerde manier bijgehouden worden.Met management programma’s zoals Dacom of agrovision kunnen telers hun percelen in kaart brengen en alle informatie over deze percelen bundelen. Daarnaast kan het programma ook gebruikt worden om personeel naar het juiste perceel te sturen en om de volgende werkzaamheden van het personeel te plannen. Bij Van den Borne aardappelen maken we gebruik van het managmentprogramma Dacom met extra optie Cloudfarm. Dit geeft ons de mogelijk om alle locaties, groottes, data, teeltregistratie en uitgevoerde werkzaamheden van onze percelen te verzamelen. Deze informatie wordt tevens gebruikt om wanneer er iets is misgegaan terug te kunnen kijken wat er mis is gegaan zodat dit in het vervolg voorkomen kan worden. Daarnaast kunnen we onze machines aan Cloudfarm koppelen zodat de data die de betreffende machine levert direct verschijnt in de Cloudfarm zonder dat deze met een USB- stick omgezet moet worden. Voorbeelden van deze data zijn gewassensorkaarten, brandstofverbruik kaarten, opbrengst kaarten en toepassingskaarten. Doordat ook alle uitgevoerde scans in Cloudfarm terug te vinden zijn kan direct een taakkaart voor het bemesten of bespuiten van een perceel gemaakt worden. 

 

 

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD