Stap 2: Bodemscannen

De bodem bestaat uit minerale gronddeeltjes (45%), organische stof (5%), lucht (26%) en water (24%) (Delden van, 2015). De vorm en grootte van de minerale gronddeeltjes kan verschillen, waardoor de bodem op een perceel niet overal hetzelfde is. Daarnaast kan het gehalte aan organische stof, pH en nutriënten variëren binnen een perceel. Verschillen in de bodem, zoals droge en natte plekken op een perceel, kunnen weergegeven worden via een bodemscan. Ook worden de plekken waarop een bodemmonster genomen moet worden bepaald op basis van de bodemscan. Een bodemscan wordt bij Van den Borne aardappelen uitgevoerd met een bodemgeleidbaarheidssensor zoals een EM38-MK2 sensor of een Dualem 21s sensor. Het verschil tussen de verschillende bodemgeleidbaarheidssensoren is de dieptes waarin ze meten. In de tabel hieronder zijn de sensoren en de dieptes waarin ze meten te zien. De bodemscans op ons bedrijf worden uitgevoerd door Soilmasters. Dit is een samenwerking tussen Fleuren tech, Soil services en Van den Borne aardappelen.De bodemscan wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de samenstelling van de bodem. Via elektromagnetische straling worden verschillende waardes gemeten in de bodem als gevolg van de elektrische geleidbaarheid en magnetische gevoeligheid. Deze waardes kunnen betrekking hebben op de nutriënten in de bodem, het organische stofgehalte, de structuur van boven- en/of ondergrond, textuur, profielopbouw en/of vochtigheid van de bodem. De gegevens worden verzameld in Cloudfarm zoals beschreven bij stap 1. Dit maakt het mogelijk om gemeten gegevens te bewerken tot teeltmaatregelen zoals kunstmest strooien en spuiten op een zodanige manier dat de hoeveelheden afhankelijk van de werkbreedte kunnen worden gedoseerd. Hieronder staan enkele afbeeldingen weergegeven van bodemgeleidbaarheidskaarten. De rode kleur geeft een hoge geleiding weer, geel een matige en blauw een slechte geleiding in de bodem. Daarnaast is er nog een filmpje weergegeven over het bodemscannen met de dualem21s. 

De informatie van een bodemscan wordt gebruikt voor bepaling van de perceelsindeling voor onder andere variabel beregenen en stukken apart rooien. Ook wordt deze kaart gebruikt om een representatieve plekken te bepalen in een perceel voor de gewasmetingen. Daarnaast wordt de bodemgeleidbaarheidskaart gebruikt voor het plaatsen van een beregeningssensor op het perceel waarmee het optimale moment van beregenen kan worden vastgesteld. Deze sensor plaatsen wij op een plaats op het perceel waar de geleiding gemiddeld is. Verder kan de informatie hulp bieden bij het verklaren van plaats specifieke verschillen in opbrengst en ter ondersteuning van diverse teelthandelingen. In onderstaande video kun je zien hoe we de bodemsensor inzetten om variabel compost toe te passen.

In onderstaande video kun je zien hoe we de bodemsensor inzetten om variabel compost toe te passen.

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD