​Bodemscannen 

De bodem bestaat uit minerale gronddeeltjes (45%), organische stof (5%), lucht (26%) en water (24%) (Delden van, 2015). De vorm en grootte van de minerale gronddeeltjes kan verschillen, waardoor de bodem op een perceel niet overal hetzelfde is. Daarnaast kan het gehalte aan organische stof en nutriënten variëren binnen een perceel. Verschillen in de bodem, zoals droge en natte plekken op een perceel, kunnen weergegeven worden via een bodemscan. Een bodemscan wordt uitgevoerd met de EM38-MK2 sensor of een Dualem 21s sensor. Op foto 1 en 2 is de EM38-MK2 te zien die door de kubota over het perceel wordt gesleept. Foto 3 en 4 is de Dualem 21s te zien in actie op een golfbaan.

  
Foto 1: EM38-MK2 Bodemsensor met Kubota                                           Foto 2: EM38-MK2 Bodemsensor in kunstof slee

  
Foto 3: Dualem 21s Bodemsensor met Kubota                                           Foto 4: Dualem 21s​ Bodemsensor in kunstof slee

De bodemscan wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de samenstelling van de bodem. Via elektromagnetische straling worden verschillende waardes gemeten in de bodem als gevolg van de elektrische geleidbaarheid en magnetische gevoeligheid. Deze waardes kunnen betrekking hebben op de nutriënten in de bodem, het organische stofgehalte, de structuur van boven- en/of ondergrond, textuur, profielopbouw en/of vochtigheid van de bodem. De gegevens worden verzameld op de digitale boerderij. Dit is een applicatie waarmee gemeten gegevens te bewerken zijn tot teeltmaatregelen zoals kunstmest strooien en spuiten op een zodanige manier dat de hoeveelheden afhankelijk van de werkbreedte kunnen worden gedoseerd. Hieronder staan enkele afbeeldingen weergegeven van bodemgeleidbaarheidskaarten. De blauwe kleur geeft een hoge geleiding weer, groen een matige en rood een slechte geleiding in de bodem.


Foto 1: Bodemgeleidbaarheidskaart                                                       

De informatie van de bodemscan wordt gebruikt voor bepaling van de perceelsindeling voor onder andere variabel beregenen. Ook wordt deze kaart gebruikt om een representatieve plekken te bepalen in een perceel voor de gewasmetingen. Daarnaast wordt de bodemgeleidbaarheidskaart gebruikt voor het plaatsen van een beregeningssensor op het perceel waarmee het optimale moment van beregenen kan worden vastgesteld. Deze sensor plaatsen wij op een plaats op het perceel waar de geleiding gemiddeld is. Verder kan de informatie hulp bieden bij het verklaren van plaats specifieke verschillen in opbrengst en ter ondersteuning van diverse teelthandelingen. In onderstaande video kun je zien hoe we de bodemsensor inzetten om variabel compost toe te passen.