Stap 4: Organische mest voorjaar

Voorafgaand aan de teelt van aardappelen worden velden bemest met rundveedrijfmest of varkensdrijfmest om zo de bodem te voorzien van organische stof en nutriënten. Deze mest kan ook variabel uitgereden worden op basis van bijvoorbeeld de bodemscan. Het is echter nog erg lastig om de variabele bemesting van drijfmest te sturen op bijvoorbeeld het stikstofgehalte. Dit komt doordat drijfmest zich erg snel ontmengt en er daardoor te veel variatie in kuubs mest ontstaat. Er kan dus alleen gestuurd worden op hoeveelheid mest die uitgereden wordt. Wel kan er met behulp van een NIR- sensor bepaald worden hoeveel stikstof er in elke zone van het perceel uitgereden is. In de afbeelding hieronder is hier een voorbeeld van gegeven.

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD