Opbrengstmeting

Het doel van opbrengstmeting is om meer inzicht te krijgen in de opbrengstvariaties van percelen. Aan de hand van de opbrengstmetingen op de aardappeloogstmachine maken wij een opbrengstkaart per perceel. Deze kunnen we vergelijken met andere datakaarten die we verkregen hebben uit alles wat wij doen met precisielandbouw. Met behulp van deze datakaarten kunnen wij de opbrengstpotentie van de aardappelen bepalen. Daarnaast kunnen opbrengstkaarten gebruikt worden om plaats specifieke teelthandelingen te evalueren en te plannen. In afbeelding 1 is een voorbeeld weergegeven van een opbrengstkaart op een van onze percelen. De groene kleur is een goede opbrengst. De gele kleur geeft een minder goede opbrengst weer en de rode opbrengst geeft een slechte opbrengst weer. Een slechte opbrengst is vooral te zien in de spuitpaden, hier worden namelijk geen aardappels geplant op ons bedrijf. In afbeelding 2 is weergegeven wat er op de display van de oogstmachine te zien is. Op afbeelding 2 is een perceel te zien met daarnaast de opbrengst/ha en totaal opbrengst van het betreffende perceel. Ook is te zien dat er 0,7 ton aardappels gelost is op een kipper. 

  
Afbeelding 1: Opbrengstkaart                                                                       Afbeelding 2: Display oogstmachine

Om opbrengstmetingen te kunnen doen wordt er gebruik gemaakt van een geavanceerde, specifieke opbrengstmonitor. Deze monitor genaamd de YieldMaster PRO is ontwikkeld door Van de Borne Aardappelen in samenwerking met PROBOTIQ. De YieldMaster PRO werkt als volgt: op de aardappeloogstmachine zijn weegsensoren gemonteerd. Deze weegsensoren zijn bevestigd onder een lopende band op de oogstmachine. De aardappels die geoogst worden komen over deze band en gaan richting de voorraadbunker op de rooimachine. De weegsensoren meten de massastroom van de aardappels die over de lopende band richting de voorraadbunker van de machine gaan. De data die afkomstig zijn van deze meting wordt gecombineerd met rijsnelheid van de oogstmachine, bandsnelheid en GPS-informatie. Door deze combinatie te maken kan men nauwkeurige en locatie specifieke opbrengstkaarten maken. Naast opbrengstkaarten worden ook gewichten van verschillende vrachten en perceels- en dagtotalen vastgelegd. In afbeelding 4 is de weegsensor  weergegeven en in afbeelding 3 de plek op de oogstmachines waarop de sensor bevestigd is.

  
Afbeelding 3: lopende band op oogstmachine                                    Afbeelding 4: Weegsensor oogstmachine

Er zijn niet alleen weegsensoren op de oogstmachine gemonteerd, maar ook hyperspectrale camera's. Met behulp van deze hyperspectrale  camera's kan realtime tarra bepaald worden. Daarnaast meten de camera's hoeveel % stenen/kluiten/grond er in de massastroom aanwezig is. Verder kan er met deze camera's gemeten worden welke sorteringsmaten aardappelen in de massastroom zitten. De camera's communiceren deze data naar de Yield Master PRO en deze vertaalt de data naar plaats specifieke data. De reden dat wij gebruik maken van deze camera's is omdat we met behulp van weegsensoren de bruto-opbrengst kunnen bepalen. Maar we zijn vooral geïnteresseerd in de netto-opbrengst dus als we de hoeveelheid tarra weten kunnen we de netto-opbrengst berekenen. Hieronder is een afbeelding geplaatst waar de camerabeelden van de hyperspectrale camera zijn weergegeven.


Afbeelding 5: Beelden van de hyperspectrale camera