UAV sensing


UAV Sensing:
UAV staat voor Unmaned Aerial Vehicle en is niets meer dan een voertuig dat over een perceel vliegt waarbij foto’s worden gemaakt met behulp van een multispectrale camera. Nadat alle foto’s gemaakt zijn worden deze samengevoegd tot een dekkend beeld van het volledige perceel. Het voordeel van UAV sensing is dat je geen last hebt van weersomstandigheden als bewolking terwijl je hiervan wel problemen kunt ondervinden bij remote sensing . Met de beelden die verkregen worden via UAV sensing kunnen taakkaarten ontwikkeld worden door de teler. Met deze taakkaarten kan variabel worden bijbemest of bijvoorbeeld loof worden doodgespoten. Hieronder staat een afbeelding van een drone (Anonymus) met een multispectrale camera.

   
Foto 1: UAV-voertuig                                                                          Foto 2: Multispectrale camera

Bij ons op het bedrijf hebben we een test uitgevoerd met UAV techniek op ons aardappel proefveld. In 2011 hebben wij op vier verschillende data over ons proefperceel gevlogen met een UAV. De data van de laatste vlucht is gebruikt voor het variabel doodspuiten van het aardappelloof. Op de plaatsen waar meer loof op de planten aanwezig is wordt een hogere dosering bestrijdingsmiddelen gespoten.


​Foto 3: Spuitboom uitgerust met sensoren

Satellieten:
Voor verdere informatie over satellieten verwijzen wij u door naar Remote sensing